SHOP

Oznaka: Čavli i iglice

Filter

Kategorizacija

Kategorija proizvoda

Vrsta materijala

Vrsta materijala

Vrh

Vrh

Kategorizacija

Kategorija proizvoda

Vrsta materijala

Vrsta materijala

Vrh

Vrh

Dimenzija žice: 1,25 x 1,00

Širina krune: 1,9

Duljina: 13-50

Vrsta materijala: NK, BB, AL, A2

Broj žica: 100

Vrh: CP

Dimenzija žice: 1,62 x 1,35

Širina krune: 2,8

Duljina: 25-64

Vrsta materijala: NK, A2

Broj žica: 50

Vrh: CP