OBAVIJEST O NABAVI (OoN) – NABAVA IZVOĐENJA RADOVA ZA DOGRADNJU SKLADIŠNOG PROSTORA I ISPORUKE I UGRADNJE PRETOVARNIH RAMPI – KK.03.2.1.05.0285/5

 

GRUPA 1 – DOGRADNJA SKLADIŠNOG PROSTORA

GRUPA 2 – PRETOVARNE RAMPE

 

Poštovani,

 

ERGO KLAMERICE d.o.o., Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Hrvatska, OIB: 22637302039 (u daljnjem tekstu Naručitelj), provodi projekt pod nazivom „Učinkovita i konkurentna proizvodnja za klamerice budućnosti“ ukupne vrijednosti 12.205.368,18 HRK od čega je 3.544.846,74 HRK (hrvatskih kuna) sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

 

Predmet nabave je izvođenje radova za dogradnju skladišnog prostora i isporuka i ugradnja pretovarnih rampi.

 

U prilogu ove Obavijesti nalaze se sljedeći dokumenti koji čine Dokumentaciju o nabavi:

  • Dokumentacija o nabavi;
  • GRUPA 1 – Prilozi;
  • GRUPA 2 – Prilozi

 

Za potpune informacije o pravilima nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 – Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi – https://strukturnifondovi.hr/.

 

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za Dokumentaciju o nabavi, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima) na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija o nabavi (http://www.ergo.hr/) bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta.

 

Podaci o naručitelju (NOJN):

 

Naručitelj:                                                     Ergo Klamerice d.o.o.

Sjedište:                                                        Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Hrvatska

OIB:                                                                22637302039

Kontakt osoba:                                             Zvonimir Ergović

Elektronička pošta:                                     ergo@ergo.hr

Telefonski broj:                                           +385 35 405 560

Telefaks:                                                        +385 35 405 564

 

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 6.1. Dokumentacije o nabavi, najkasnije 29.06.2018. godine. Za datum zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i sl. Elektronička dostava ponuda nije dozvoljena

 

Obavijest o nabavi

Dokumentacija o nabavi

GRUPA 1; PRILOZI

GRUPA 2; PRILOZI