NABAVA AUTOMATIZACIJE (UPRAVLJAČKOG SUSTAVA) ZA POKRETANJE I RAD ŠTANCI – PRESA – KK.03.2.1.05.0285/13

Datum objave: 03.07.2018.

OBAVIJEST O NABAVI (OoN)

NABAVA AUTOMATIZACIJE (UPRAVLJAČKOG SUSTAVA) ZA POKRETANJE I RAD ŠTANCI – PRESA

KK.03.2.1.05.0285/13

Poštovani,
ERGO KLAMERICE d.o.o., Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Hrvatska, OIB: 22637302039 (udaljnjem tekstu Naručitelj),
provodi projekt pod nazivom „Učinkovita i konkurentna proizvodnja za klamerice budućnosti“ ukupne vrijednosti
12.205.368,18 HRK od čega je 3.544.846,74 HRK (hrvatskih kuna) sufinancirano bespovratnim sredstvima
Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj(EFRR).

Predmet nabave je automatizacija (upravljački sustav) za pokretanje i rad tri (3) štance – prese te
njihova isporuka, montaža i puštanje u pogon.

U prilogu ove Obavijesti nalaze se sljedeći dokumenti koji čine Dokumentaciju o nabavi:
 Dokumentacija o nabavi;
 Prilog I – Ponudbeni list
 Prilog II – Troškovnik
 Prilog III – Tehničke specifikacije
 Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja
 Prilog V – Izjava o ispunjenju profesionalne sposobnosti
 Prilog VI – Izjava o ispunjenju ekonomske i financijske sposobnosti
 Prilog VII – Izjava o ispunjenju tehničke sposobnosti

Za potpune informacije o pravilima nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 – Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici
Zakona o javnoj nabavi – https://strukturnifondovi.hr/ . Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati
dodatne informacije vezane za Dokumentaciju o nabavi, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima)
na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija o nabavi (http://www.ergo.hr/) bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta.

Podaci o naručitelju (NOJN):

Naručitelj: Ergo Klamerice d.o.o.
Sjedište: Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Hrvatska
OIB: 22637302039
Kontakt osoba: Zvonimir Ergović
Elektronička pošta: ergo@ergo.hr
Telefonski broj: +385 35 405 560
Telefaks: +385 35 405 564

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se
dostaviti na adresu iz točke 6.1. Dokumentacije o nabavi, najkasnije 24.07.2018. godine. Za datum
zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i
sl. Elektronička dostava ponuda nije dozvoljena.

Dokumentacija o nabavi
Prilog I – Ponudbeni list
Prilog II – Troškovnik
Prilog III – Tehničke specifikacije
Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja
Prilog V – Izjava o ispunjenju profesionalne sposobnosti
Prilog VI – Izjava o ispunjenju ekonomske i financijske sposobnosti
Prilog VII – Izjava o ispunjenju tehničke sposobnosti