Projekt „IKT za integraciju i unaprjeđenje poslovnih procesa“

Poduzeće Ergo klamerice d.o.o. provodi projekt pod nazivom IKT za integraciju i unaprjeđenje poslovnih procesa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Navedeni projekt usmjeren je na povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Ergo klamerice d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja. Navedenim projektom je predviđena nabava hardvera i potrebne računalne opreme, implementacija poslovno-informacijskog sustava u poslovanje Prijavitelja, edukacija za rad u navedenom sustavu, ostvarenje infrastrukturnih i mrežnih preduvjeta informatizacije te modernizacija skladišnog poslovanja i praćenja proizvodnje, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te upravljanje projektom.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva uporabom IKT rješenja u metaloprerađivačkoj djelatnosti.

Svrha projekta je povećati konkurentnost i učinkovitost poduzeća Ergo klamerice d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja.

Ukupna vrijednost projekta: 590.439,53 kuna

EU sufinanciranje projekta: 458.062,62 kuna

Razdoblje provedbe projekta je od 19.01.2017. do 19.01.2018. godine.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Objedinjavanje poslovnih procesa:

1.1 Nabava i instaliranje hardvera i potrebne računalne opreme

1.2 Implementacija poslovno-informacijskog sustava

1.3 Edukacija za rad u poslovno-informacijskom sustavu

2. Optimiziranje proizvodnih i skladišnih poslovnih procesa:

2.1 Infrastrukturni/ mrežni preduvjeti informatizacije

2.2 Modernizacija skladišnog poslovanja i praćenje proizvodnje

3. Promidžba i vidljivost projekta

4. Upravljanje projektom i administracija

 

Kontakt osoba:

Voditelj projekta- Zvonimir Ergović

Tel: 035/ 405 560

ergo@ergo.hr

 

Više informacija o EU fondovima potražite na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.mingo.hr/

http://www.hamagbicro.hr/

Datum objave: 13.11.2017